FOKUSS

PILSOŅI


Par godu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas republiku simtgades svinībām šogad festivāla sauklis ir - PILSOŅI. Šīs tēmas ietvaros dažādās programmās pētīti nacionālās identitātes jautājumi, indivīda un valsts aparāta mijiedarbība, politiskās manipulācijas, kā arī valsts lūzuma punkti - revolūcijas. Tā ka piederība kādai valstij joprojām saitīta ar konkrētām kultūras vērtībām un tradīcijām, tad vairākas programmas fokusējas uz šo fenomenu attainojumu kino. Latviešu filmu programmas kuratore Kristīne Matīsa sastādījusi programmu, kura gan no vēsturiskā, gan mūsdienu šķērsgriezuma analizē latvietības atainojumu kino.
Gan Tampēres festivāla direktora Jukka-Pekka Laasko, gan Manifesto festivāla kuratoru Alexandras Nakelski un Jack Brindelli programmas ļauj paskatīties uz pilsonības un nacionalitātes un pilsoniskās atbildības jautājumu ar viegli ironisku skatu. Šī delikātā humora piedeva ļauj mazliet distancēties no notiekošā un ir ļoti nepieciešama mūsdienu situācija, kad Rietumeiropā vērojama nacionālisma atdzimšana.
Svinot Baltijas valstu jubulejas, izveidota programmas Latvija, Lietuva, Igaunija - 100, kurās apkopotas šo valstu pēdējās desmitgades visspilgtākās īsfilmas. Katra programma sākas ar vienu kino klasikas īsfilmu, kura uzskatāma par kino īsfilmas ikonu.
Jau sesto gadu pēc kārtas festivālu atklāj kinokoncerts. Šogad, par godu Latvijas apaļajai dzimšanas dienai, Latvijas Radio koris apskaņo 1930. gadā uzņemto Aleksandra Rusteiķa spēlfilmu “Lāčplēsis”. Filma ir tam laikam ļoti ambiciozs un vērienīgs projekts, kura, stāstot par tautas mītisko varoni, mēģināja nodefinēt latviešu nacionālo identitāti.
Filmu programmu papildinās spraigas diskusijas, interesantas lekcijas un tematiski vakara pasākumi!


2ANNAS komanda