2ANNU MONTĀŽAS KONKURSS "PRIEKŠSPĒLE" sadarbībā ar iDEAL

ideal_2cm.jpgJau otro reizi 2ANNĀS norisināsies montāžas konkurss – neatkarīgā režisora Haralda Matuļa ierosināts, montāžas speciālistu mīlēts, iDeal atbalstīts.

2013. gadā kopā ar veikalu iDeal aicinām piedalīties tos, kurus uzrunā eksperimenti - ne tikai saturā, bet arī jaunrades procesā.

Tēma un nosaukums: "Priekšspēle".  Interpretācija - absolūti brīva (intro mūzikā, ievads esejā, māņkustības sportā).

Žanrs: jebkurš.

Konkursanti  aicināti iesūtīt pašu uzņemtu un interpretētu materiālu garumā  līdz 5 minūtēm.

Materiāli tiks apkopoti, katram konkursantam iesniedzot visus iesūtītos video materiālus.

Dalībniekiem jāsamontē 3-7 minūtes gara filma par tēmu "Priekšspēle", neizmantojot vairāk kā 30 sekundes no sevis iesūtītā materiāla. Montāžā ietilpst skaņa (pēc brīvas izvēles), piefilmētus materiālus izmantot nedrīkst, bet drīkst veidot animāciju. 

Samontētās filmas tiks izrādītas Rīgas Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS 2013 laikā no 21. līdz 27. oktobrim, un to vērtēšanā piedalīsies auditorija un konkursa žūrija.

Uzvarētājam tiks pieškirta konkursa galvenā balva: iPad mini no veikala iDeal.

Vērtēšanas kritēriji: par konkursa uzvarētāju tiek uzskatīts montāžists, neatkarīgi no izmantotā safilmētā materiāla. Žūrija pirms galarezultātu vērtējuma būs iepazinusies ar video izejmateriālu vispārējo kvalitāti un saturu. Tiks vērtēta montāžista kreativitāte, tehnisko risinājumu izmantojums, kvalitāte un kopējā stāstījuma risinājums. 

Dalības nosacījumi: piedalīties var jebkurš interesents kā fiziska persona. 

Pieteikšanās: uz e-pastu info@2annas.lv atsūtot savu vārdu, uzvārdu, adresi, telefona numuru, e-pasta tematā minot "2ANNU montāžas konkurss 2013". Izmantotā e-pasta adrese turpmāk tiks izmantota komunikācijā konkursa ietvaros. 

Termiņi

Pieteikšanās konkursam: līdz 2. septembrim

Safilmēto materiālu iesniegšana: līdz 19. septembrim

Galarezultātu iesniegšana: līdz 18. oktobrim 

Citas piezīmes: iesniedzot konkursā  5 minūšu video materiālu, tā filmētājs atsakās no autortiesībām uz šo materiālu par labu konkursam. Materiāls netiks izmantots ārpus konkursa ietvariem. Citu dalībnieku video materiālu izmantošana ārpus konkursa ir jāsaskaņo ar to autoriem. Par konkursa uzvarētāju  tiek uzskatīts montāžists, nevis montāžā izmantoto video materiālu iesniedzējs. Samontētā filma paliek montāžista īpašumā, iekļaujot pārējos konkursantus, kuru darbs izmantots, nobeiguma titros. Titros jāiekļauj 2ANNU un I-Deal logo, kas tiks izsniegti, piesakoties konkursam.