Starptautiskā konkursa skate #4

Piektdiena, 25. oktobris, KSuns, 18:00 – 19: 30 


Programmā:

The Day Has Conquered the Night / Le jour a vaincu la nuit / Diena ir iekarojusi nakti, Žans Gabriels Perio, dokumentālā / eksperimentālā filma, 2013, Francija, 28 min

the_day_has_conquered_the_night.jpg 

Astoņi portreti, astoņi sapņi, astoņas bēgšanas.

 

Transhumance / Ganības, Māržorija Kropa, animācija, 2012, Francija, 4 min

Sezonālās pārdzīšanas laikā ēzeļu ganāmpulks, ko vada suns, dodas ceļojumā, kas atšķirsies no pārējiem.

 

Sisters / Māsas, Lea Vidakovica, eksperimentālā / animācija, 2012, Beļģija, 8 min

Kad vienas no viņām trūkst, māsas saskaras ar zaudējuma un tukšuma sajūtām.

 

Secret Signals / Noslēpumainie signāli, Arents Rožērs, eksperimentālā filma, 2012, Nīderlande, 4 min

Īsfilma ir veidota augu pētījumam Amsterdamas universitātē, kur tiek pētīts, kā darbojas augu aizsargmehānismi. Filma parāda vienu no atklājumiem: auga aizsargāšanos pret kaitēkļu sērgu. Sūtot smaržas izsalkušajiem plēsoņām, augs mēģina atbrīvoties no uzbrūkošajiem kaitēkļiem. Šis stāsts veidots ar lāzer-grafikas palīdzību, tehniskās iespējas ieved jūs augu un insektu pasaules ceļojumā, kur ilustrācijas un teksts zīmēts uz papīra ruļļa, kas darbojas kā filmas lente. Digitālā ilustrācija sniedz analogu realitātes sajūtu.

 

Oh Willy... / Ak, Villij… Emma De Svefa/ Marks Roels, animācija, 2012, Beļģija, 17 min

Spiests atgriezties pie savas nūdista izcelsmes, Villijs savu ceļu cēlajā nepieradinātībā veido visai pavirši..

 

Edith’s Dinner / Edītes vakariņas, Hans Villijs, eksperimentālā / spēlfilma, 2012, Vācija, 18 min

Edīte un Pēters dzīvo laukos. Negaidīti brīvdienās uz nedēļas nogali ciemos atbrauc Pētera brāļadēls Johannes. Edītes jaunākā māsa Līsa arī paliek mājā. Abi vīrieši, tēvocis un brāļadēls, sāk dievināt jauno Līsu, un viss pāraug vārdos neaprakstāmā sāncensībā. Edīte turpina izlikties par rūpīgu mājsaimnieci, klusībā nojaušot briestošo postu.

 

Implausible Things #1 / Neticamas lietas #1, Rita Makedo, eksperimentālā filma, 2012, Vācija, 12 min

Tas, kā mēs uztveram sevi un pasauli, un mūsu attiecības ar pasauli, šķiet, atzīstot to vai nē, notiek saskaņā ar nosacījumu, ka visam ir iemesls vai pamatojums būt tādam un ne citādam. Ja nu mēs apgrieztu šo perspektīvu un tā vietā atzītu, kas viss notiek pēc neloģiskuma un neracionalitātes principa? Principa, kas balstīts uz pamatojuma trūkumu, caur kuru nekas nav iespējams, pat neiedomājamais ne. Hiperhaoss kā primārais absolūts. Neticamas lietas #1 ir pirmā sērija seriālam, kas mēģina reflektēt par cilvēka eksistenci, absurdu un pilnīgu nejaušību.