Kā iesniegt filmu

Festivāla 2ANNAS 2010 konkursa programmas:

Festivāla 2ANNAS 2010 balvu fonds:

Starptautiskās konkursa programmas uzvarētājs saņems -
"Zelta Annas" statueti un 2000 Euro no festivāla ģenerālsponsora kompānijas HANNU PRO

Baltijas īsfilmu skates uzvarētājs saņems -
2ANNU statueti un 1000 Euro no festivāla ģenerālsponsora kompānijas HANNU PRO

Festivāla norise: 25.-30. maijs, 2010 (iespējamas nelielas izmaiņas datumos)

Darbu iesniegšana
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, filmu studijas un augstskolas. Lai iesniegtu darbu šajās konkursa programmās, nepieciešams:

1. Aizpildīt un apstiprināt festivāla pieteikuma anketu;
2. Jūsu anketā norādītā informācija tiks reģistrēta festivāla datu bāzē. Anketa printēšanai tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
3. Izprintējiet saņemto anketu un kopā ar filmu (preview copy) sūtiet vai nesiet uz norādīto adresi:

Festivāls 2ANNAS
Annas ielā 2, Rīga
LV-1001, Latvija

Darbus festivālam var nosūtīt/iesniegt līdz 2010. gada 26. martam (pasta zīmogs).
Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas (ja vēlaties savu darbu saņemt atpakaļ, lūgums sazināties ar festivāla organizatoriem).
NB! Aizpildot anketu, jums būs nepieciešams sekojošs materiāls:

* Īss filmas apraksts latviešu un angļu valodā;
* Kadrs no filmas (jpg formātā).

Angļu subtitri nav obligāti filmām latviešu un angļu valodā.

Nosacījumi
Festivāla Starptautiskajai konkursa programmai var iesniegt īsfilmas jebkurā žanrā (spēlfilmas, animācija u.c.), kas producētas 2008., 2009. un 2010. gadā un nepārsniedz 30 minūtes. Festivāla Baltijas skatei var iesniegt īsfilmas jebkurā žanrā (spēlfilmas, animācija u.c.), kas producētas 2009. un 2010. gadā un nepārsniedz 30 minūtes. Filmas režisora vecuma ierobežojums ir 35 gadi. Festivāls pieņem filmas, kas tikušas rādītas citos filmu festivālos. Darbus konkursa atlasei pieņem pieņem DVD formātā (preview copy).
Lūdzam anketā norādīt vienu – vēlamo konkursa programmu, kurā iesniedzat darbu. Festivāla atlases komisija patur tiesības iesniegto darbu demonstrēt citā konkursa programmā, saskaņojot to ar filmas iesniedzēju. Festivālā iespējams iesniegt viena režisora vairākas filmas.

Atlase
Iesniegtie darbi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa programmu kritērijiem. Par filmu iekļaušanu Starptautiskajā konkursa programmā vai Baltijas īsfilmu skatē līdz 2010. gada maijam lemj festivāla atlases komisija.

2010. gada aprīlī filmu iesniedzējiem tiks paziņota informācija par festivāla programmām atlasītajām filmām. Festivāla konkursa programmām atalsīto filmu autoriem darbi jāiesniedz/jāiesūta BETACAM, DV vai DVCAM formātā (screening copy) līdz 2010. gada 7.maijam.

Rezultāti
No 2010. gada maija festivāla mājas lapā tiks publicētas festivāla 2ANAS 2010 konkursa programmas. Pēc festivāla konkursa programmu laureāti tiks informēti individuāli. Informācija par festivāla uzvarētājiem būs pieejama festivāla mājas lapā.