Komūna U35: Kino+Mūzika

komuna.jpg
 

KONCEPTS

Sadarbībā ar Ziemeļvalstu Kultūras fondu „Norden“ un Valsts Kultūrkapitāla fondu 2009. gada martā Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS rīkoja jaunu Komūnas U35 mākslas akciju / radošo darbnīcu, attīstot sadarbību starp Latvijas un Ziemeļvalstu jaunajiem filmu veidotājiem un komponistiem, kas kopīgi radīja jaunus, eksperimentālus mūzikas video darbus.

Projekta Komūna U35: Kino+Mūzika mērķis ir:
1) Radīt jaunus eksperimentālus, mūsdienu klasiskās, eksperimentālās, džeza, etniskās un elektroniskās mūzikas skaņdarbus, iedvesmojoties no latviešu un Ziemeļvalstu tautas mūzikas;
2) Veidot eksperimentālus, mākslinieciskus mūzikas video jaunradītajiem skaņdarbiem;
3) Veidot radošās darbnīcas scenārija izstrādes posmu kā sociālu, eksperimentālu mākslas akciju ar mērķi veicināt izpratni un interesi par mūsdienu kino un mūziku dažādu sociālo grupu vidū.

NORISES GRAFIKS

1. Skaņdarbu radīšana (2009. gada janvāris – februāris)
Izvērtējot pieteikumus, 2009. gada janvārī projektā Komūna U35: Kino + Mūzika tiks uzaicināti piedalīties 10 jaunie komponisti un 10 jaunie režisori (komanda 2-3 cilvēku sastāvā) no Latvijas un Ziemeļvalstīm.
Projektā iesaistītie komponisti mēneša laikā radīs jaunus eksperimentālus, mūsdienu klasiskās, eksperimentālās, džeza, etniskās un elektroniskās mūzikas skaņdarbus, tajos integrējot citātus no brīvi izvēlētām latviešu un ziemeļvalstu tautas melodijām. Februāra beigās šie skaņdarbi tiks ierakstīti studijā.

2. Publiskā lekcija (2009. gada marts)
Ar Ziemeļvalstu kultūras fonda „Norden" atbalstu projekta ietvaros plānots piesaistīt mūzikas video ekspertu (režisoru vai producentu) no Ziemeļvalstīm, kas sniegs lekciju kino interesentiem un filmu veidotājiem par mūzikas video producēšanu un specifiku vai līdzīgiem projektiem. Lekcija plānota Rīgā pirms Komūnas U35 radošās darbnīcas.

3. Scenāriju izstrāde / Komūnas U35 radošā darbnīca (2009. gada 12./13. marts)
Viens no Komūnas U35 pamatprincipiem ir tādu apstākļu veidošana, kas nodrošina radošas vides un maksimāli efektīvas sadarbības veidošanos. 2009. gada martā projektā iesaistītie  komponisti un filmu veidotāji dosies uz kādu no Latvijas mazpilsētam vai kādu slēgtu vietu Rīgā, lai slēgtā vidē 12-24 h laikā, režisoram ciešā sadarbībā strādājot ar komponistu, radītu mūzikas video scenārijus. Scenāriju izstrāde notiks vairākos posmos, tos prezentējot ekspertu komisijai un pārējiem darbnīcas dalībniekiem. Komūnas koncepts paredz konsultācijas, ideju apmaiņu un diskusijas, kā arī radošu pieeju pašam prezentācijas procesam, tādējādi sniedzot jaunas radošās izpausmes un attīstības iespējas gan režisoriem, gan komponistiem. Procesu vadīs radošās darbnīcas vadītājs / moderators. (Darba valoda: angļu un latviešu).

4. Tiešā translācija / Sociāli radošā akcija „Realitātes šovs”
Scenārija sagataves un attīstības posma laikā tiks veikta īpaša izglītojoša, izklaidējoša radoša aktivitāte  – pasākuma tiešā translācija uz ekrāna mazpilsētas / vai Rīgas publiskajā telpā. Šīs aktivitātes mērķis ir pievērst ikdienā laikmetīgās kino un mūzikas mākslas neuzrunātās sabiedrības daļas uzmanību netradicionālām kultūras izpausmēm. Tiešraidi vadīs darbnīcas moderators sadarbībā ar pieaicinātu ekspertu, kas kameras priekšā intervēs gan jaunos režisorus, gan mūziķus un žūriju. Tiešraidē tiks demonstrētas arī jauno filmu veidotāju īsfilmas. Tādējādi, līdzās izklaidējošajam elementam, plānota arī izglītojoši informatīvā funkcija. Būs iespējams vērot arī dalībnieku radošo darbu, prezentācijas un diskusijas. Darbnīcas norise tiks filmēta un translēta arī festivāla 2ANNAS mājas lapā www.2annas.lv, kur notiekošo procesu varēs vērot ikviens interesents.

5. Mūzikas video tapšana (2009. gada 13.-14. marts)
Komūnas U35 koncepta pamatā ir jaunu, radošu ideju izstrāde ierobežota laika posmā. Pēc mūzikas video scenāriju tapšanas jaunajiem režisoriem tiks dots noteikts laiks (2 dienas), kuru laikā pašu spēkiem brīvi izvēlētā vietā, žanrā un tehnikā jārada video darbi uzrakstītajiem scenārijiem. Darbnīcas organizatori nodrošina datu nesējus, montāžas iespējas, kā arī kameras izmantošanas iespējas. Gatavie darbi jāiesniedz organizatoriem noteiktā datumā.

6. Mūzikas video prezentācijas
Projektu plānots beigt ar 2 mūzikas video seansiem: pirmkārt, 2009. gada 15. martā Rīgā, kā arī 2009. gada maijā festivāla 2ANNAS ietvaros. Mūzikas video plānots papildināt ar dzīvās mūzikas prezentācijām, jaunajiem komponistiem un darbnīcas organizatoriem sadarbojoties ar latviešu mūzikas izpildītājiem (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentiem u.c. interesentiem).

PIETEIKŠANĀS
I Jaunajiem komponistiem: līdz 2009. gada 5. janvārim 

Radošajai darbnīcai / mākslas akcijai aicināti pieteikties jaunie Latvijas mūsdienu akadēmiskās, eksperimetnālās, džeza, etniskās un elektroniskās mūzikas komponisti (vecumā līdz 35 gadiem), līdz 2009. gada 5. janvārim iesniedzot:

1) Radošo CV;
2) Motivācijas vēstuli;
3) Plānotā skaņdarba koncepta aprakstu (mūzikas žanrs, akustiskajai mūzikai - izmantotie instrumenti un/vai vokāls; izmantotās tautas dziesmas);
4) Vēlams pievienot ierakstu vai nošu partitūru iepriekš radītam skaņdarbam.

Izvērtējot dalībnieku radošo pieredzi un profesionalitāti, projektā tiks iesaistīti 5-6 Latvijas jaunie komponisti, kas radīs oriģinālus, eksperimentālus skaņdarbus, iedvesmojoties no Latvijas un Ziemeļvalstu tautas mūzikas.

Pieteikumus var sūtīt elektroniski uz e-pastu: info@2annas.lv  vai uz adresi: Festivāls 2ANNAS, Komūna U35, Annas iela 2, Rīga, LV-1001.

Kontaktinformācija: Lauma Tuča, laumaepnere@gmail.com

II Filmu režisoriem: pieteikšanās tiks izsludināta 2009. gada februārī