Kā iesniegt filmu

Ir sākusies darbu iesniegšana Starptautiskā īsfilmu festivāla 2ANNAS2009 konkursa programmām!

Festivāla 2ANNAS 2009 konkursa programmas:

STARPTAUTISKĀ KONKURSA PROGRAMMA / BALTIJAS ĪSFILMU SKATE

Darbu iesniegšana
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, filmu studijas un augstskolas.
Lai iesniegtu darbu šajās konkursa programmās, nepieciešams:

1. Aizpildīt un apstiprināt festivāla pieteikuma anketu tiešsaistē;
2. Jūsu anketā norādītā informācija tiks reģistrēta festivāla datu bāzē. Anketa printēšanai tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
3. Izprintējiet saņemto anketu un kopā ar filmu (preview copy) sūtiet vai nesiet uz norādīto adresi:

Festivālam 2ANNAS
Annas ielā 2, Rīga
LV-1001, Latvija

Pieteikšanās pagarināta: Darbus festivālam var nosūtīt līdz 2009. gada 13. aprīlim (pasta zīmogs).
Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas (ja vēlaties savu darbu saņemt atpakaļ, lūgums sazināties ar festivāla organizatoriem).
NB! Aizpildot anketu, jums būs nepieciešams sekojošs materiāls:

* Īss filmas apraksts angļu valodā;
* Angļu subtitri (nav nepieciešami filmām latviešu un angļu valodā);
* Kadrs no filmas (jpg formātā).

Nosacījumi
Festivāla konkursa programmām var iesniegt īsfilmas jebkurā žanrā (spēlfilmas, animācija, mūzikas video u.c.), kas radītas pēdējo 2 gadu laikā (2007, 2008, 2009) un nepārsniedz 30 minūtes. Filmas režisora vecuma ierobežojums ir 35 gadi. Festivāls pieņem filmas, kas tikušas rādītas citos filmu festivālos. Darbus konkursa atlasei pieņem pieņem DVD formātā (preview copy).
Lūdzam anketā norādīt vienu – vēlamo konkursa programmu, kurā iesniedzat darbu. Festivāla atlases komisija patur tiesības iesniegto darbu demonstrēt citā konkursa programmā, saskaņojot to ar filmas iesniedzēju. Festivālā iespējams iesniegt viena režisora vairākas filmas.

Atlase
Iesniegtie darbi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa programmu kritērijiem. Par filmu iekļaušanu Starptautiskajā konkursa programmā vai Baltijas īsfilmu skatē līdz 2009. gada aprīlim lemj festivāla atlases komisija.

2009. gada aprīlī filmu iesniedzējiem tiks paziņota informācija par festivāla programmām atlasītajām filmām. Festivāla konkursa programmām atalsīto filmu autoriem darbi jāiesniedz/jāiesūta BETACAM, DV vai DVCAM formātā (screening copy) līdz 2009. gada 5.maijam.

Rezultāti
No 2009. gada maija festivāla mājas lapā tiks publicētas festivāla 2ANAS 2009 konkursa programmas. Pēc festivāla konkursa programmu laureāti tiks informēti individuāli. Informācija par festivāla uzvarētājiem būs pieejama 2ANNU mājas lapā.

“ZAĻĀ ANNA”- BĒRNU UN JAUNIEŠU ĪSFILMU PROGRAMMA

No 2009. gada bērnu un jauniešu filmu programma Zaļā Anna (režisora vecums līdz 19 g.) tiek veidota kā Latvijas bērnu un jauniešu labāko īsfilmu viesprogramma, kurai atlasītie darbi tiks demonstrēti īpašā kino seansā festivāla 2ANNAS ietvaros.

Darbu iesniegšana
Darbus festivālam var iesniegt filmu autori, producenti, jauniešu filmu studijas un skolas.
Lai ieniegtu darbu “Zaļās Annas” konkursa programmā, nepieciešams:

1. Atvērt un aizpildīt “Zaļās Annas” pieteikuma anketu;
2. Izprintēt aizpildīto anketu;
3. Izprintēto anketu kopā ar filmu sūtīt vai atnest uz norādīto adresi:

Festivālam 2ANNAS/Zaļā Anna
Annas ielā 2, Rīga
LV-1001, Latvija


Pieteikšanās pagarināta: Darbus festivālam var nosūtīt līdz 2009. gada 13.aprīlim (pasta zīmogs).
Iesniegtās darbu kopijas netiks atgrieztas (ja vēlaties savu darbu saņemt atpakaļ, lūgums sazināties ar festivāla organizatoriem).
NB! Iesniedzot filmu, jums būs nepieciešams sekojošs materiāls:

* Īss filmas apraksts latviešu valodā;
* Angļu subtitri (nav nepieciešami filmām latviešu un angļu valodā);
* Kadrs no filmas (jpg formātā).


Nosacījumi
Zaļās Annas īsfilmu programmai savus darbus var pieteikt ikviens Latvijas bērns un jaunietis vecumā līdz 19 gadiem (ieskaitot). Tiek pieņemtas visu veidu žanru īsfilmas (spēlfilmas, animācijas, dokumentālās, eksperimentālās, mūzikas video u.c.), kas nav garākas par 20 minūtēm un ir tapušas pēdējo 2 gadu laikā (2007, 2008, 2009). Festivāls pieņem filmas, kas tikušas rādītas citos filmu festivālos. Darbus pieņem sekojošos formātos - DVD, DV, DVCAM, VHS, BETACAM SP/PAL.
„Zaļās Annas” konkursa programmā iespējams iesniegt viena režisora vai filmas veidotāju vairākas filmas. Festivāla atlases komisija patur tiesības iesniegto darbu demonstrēt citā konkursa programmā.

Atlase
Iesniegtie darbi tiks izvērtēti atbilstoši konkursa programmu kritērijiem. Filmas Zaļās Annas filmu programmai tiek atlasītas vadoties pēc autoru prasmes ar piemērotiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem atklāt savu ideju. Par filmu iekļaušanu “Zaļās Annas” konkursa programmā līdz 2009. gada aprīlim lemj festivāla atlases komisija. 2009. gada aprīlī filmu iesniedzējiem tiks paziņota informācija par festivāla programmām atlasītajām filmām.

Rezultāti
No 2009. gada maija festivāla mājas lapā tiks publicētas festivāla 2ANNAS 2009 konkursa programmas. Konkursa programmu laureāti tiks informēti individuāli. Informācija par festivāla uzvarētājiem būs pieejama arī 2ANNU mājas lapā.